VANLIGA FRÅGOR FRÅN VÅRA KUNDER

Vanliga frågor

Vi finns till hands för att klargöra sådant som du kanske undrar över eller är tveksam inför.

För att bli kund hos PRA Spar loggar du in med din e-legitimation/ BankID. Det första du får göra är att fylla i frågor angående ditt kommande sparande. Därefter fyller du i dina kontaktuppgifter samt ett bankkonto för uttag. Det har nu skapats en kundprofil för dig, följ sedan anvisningarna för att öppna ett sparkonto.

Kontakta din ordinarie bank för att skaffa e-legitimation/BankID. Du måste ha ett svenskt personnummer för att inneha e-legitimation/BankID.
Mer information om e-legitimation hittar du på www.e-legitimation.se

PRA Spar ingår i kreditmarknadsbolaget AK Nordic AB som omfattas av den svenska insättningsgarantin vilken garanterar ersättning upp till
1 050 000 svenska kronor per kund i händelse av att AK Nordic AB försätts i konkurs.
Läs mer om insättningsgarantin på Riksgäldens hemsida www.insattningsgarantin.se.

Du gör en insättning till vårt bankgiro 5005-6142. Ange ditt kontonummer i PRA Spar som OCR-nummer, på så sätt hamnar din insättning på rätt konto.

Det tar ca 2–3 bankdagar innan pengarna finns på ditt konto.

För din säkerhet har vi valt att alltid ha ett föranmält uttagskonto. På så sätt säkerställer vi att pengarna hamnar hos rätt mottagare och på rätt konto.

För att ändra ditt uttagskonto behöver vi en kopia på ett kontoutdrag/kontobevis där det framgår att du står som innehavare av det konto du vill byta till. Till detta behöver vi en kopia på giltig legitimation. Du kan sända handlingarna till PRA Spar, 753 83 Uppsala, eller om du vill maila in uppgifterna kan du kontakta kundservice@praspar.se för att erhålla ett krypterat mail i vilket du kan bifoga dina handlingar. När vi erhållit uppgifterna ändrar vi ditt kontonummer och meddelar dig så snart det är gjort.

Du loggar in på ditt konto med din e-legitimation/bankID och går in under Konto och klickar sedan på Uttag. Här väljer du från vilket PRA Sparkonto du vill ta ut ifrån samt önskat belopp. Godkänn sedan transaktionen.

PRA Spar gör utbetalningar alla bankdagar. Dagen efter ditt uttag administrerar vi transaktionen och dina pengar finns på mottagarkontot efter 2-3 bankdagar.

Om du har en e-ligitimation/Bank ID och ett konto i en svensk bank så kan du påbörja ett sparande hos PRA Spar. Registreringen görs av oss på kundtjänst. Det vi behöver för att lägga upp dig som kund är en kopia av giltig ID-handling, ett utdrag från banken där det framgår att du står som innehavare av det konto du vill ha som uttagskonto. Om du är bosatt i USA behöver vi även ditt TIN-nr enligt FATCA. Du kan läsa mer om FATCA längre ner i frågor och svar. Har du begränsad skatteskyldighet i Sverige så behöver vi utdrag från Skatteverket som styrker detta.

Räntekapitalisering sker årligen den 31 december eller när kontot avslutas. Den upplupna räntan ser du löpande på din kontoöversikt. Avslutar du kontot under året kapitaliseras räntan och redovisas samma dag.

När du är inloggad kan du själv hämta ditt årsbesked under Dokument. Om du inte har tillgång till en skrivare kan du kontakta oss så sänder vi hem ett till dig.

Kontoutdrag finner du på Kontoöversikten när du är inloggad.

Har du ett konto med rörlig ränta har du obegränsat med avgiftsfria uttag per år och inga ytterligare avgifter tas ut.

Vi rekommenderar att du använder de senaste versionerna av de vanligaste webbläsarna så som Firefox, Chrome eller Microsoft Edge. För att se vilken webbläsare och version du använder kan du gå in på www.whatismybrowser.com.

En förutsättning för att kunna använda vår webbsida är att du accepterar användandet av sessionscookies.

Mer information om hur vi använder cookies kan du läsa i vår Integritets- och cookiepolicy. Mer allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post och Telestyrelsens hemsida.

Du avslutar själv ditt konto när du är inloggad. Gå in på det konto du vill avsluta och välj ”avsluta konto”. Innestående medel vid avslut kommer automatiskt att utbetalas till ditt föranmälda uttagskonto. Intjänad ränta kapitaliseras och eventuell skatt avräknas innan utbetalning.

Om du har frågor gällande ditt sparkonto, våra tjänster eller vill lämna synpunkter är du välkommen att kontakta PRA Spar på e-postadress: kundservice@praspar.se eller ringa till vår kundtjänst +46 18 170300 under våra ordinarie öppettider vilket är vardagar mellan 09.00 – 16.00, lunchstängt mellan 12.00 – 13.00.

Din integritet är viktig för oss. Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa om i våra Allmänna villkor samt mer utförligt i Behandling av personuppgifter.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är en amerikansk lag som syftar till att förhindra att personer som är skatteskyldiga i USA ska undanhålla sig beskattning genom att göra placeringar internationellt. Avtal har ingåtts mellan USA och flertalet länder, däribland Sverige, om att rapportera skattepliktiga inkomster som personen haft i aktuellt land.

Finansiella institut (banker och kapitalförvaltare med flera) ska i enlighet med (Lag (2015:62 ) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-Avtalet) lämna uppgifter om amerikanska personers och företags kapitalinkomster och kapitaltillgångar till den amerikanska federala skattemyndigheten, IRS (Internal Revenue Service). Du som är bosatt och skattepliktig i USA skall meddela oss din adress samt registrera ditt TIN:nr (Taxpayer Identification Number) så att vi kan rapportera till Skatteverket enligt gällande regler.

Om du som kund trots uppmaning undanhåller dessa uppgifter förbehåller vi oss rätten att avsluta upprättat konto i PRA Spar och utbetala innestående medel.

Mer information om FATCA finner du på Skatteverket.se/Fatca.

PEP en förkortning på Person i politisk utsatt ställning och avser en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land. Som exempel gäller det regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Det kan även avse personer som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

För att vi som finansiellt institut ska kunna följa de lagar och regler som gäller kring penningtvätt och kundkännedom behöver vi få reda på om du som kund faller under denna kategori eller är närstående till en sådan person. Du kan läsa mer om PEP på finansinspektionens sida

https://www.fi.se/Regler/Penningtvatt/Regelverket/Person-i-politiskt-utsatt-stallning-PEP/