VANLIGA FRÅGOR FRÅN VÅRA KUNDER

Vanliga frågor

Vi finns till hands för att klargöra sådant som du kanske undrar över eller är tveksam inför.

För att bli kund hos PRA Spar loggar du in med din e-legitimation/ BankID. Det första du får göra är att fylla i frågor angående ditt kommande sparande. Därefter fyller du i dina kontaktuppgifter samt ett bankkonto för uttag. Det har nu skapats en kundprofil för dig, följ sedan anvisningarna för att öppna ett sparkonto.

Kontakta din ordinarie bank för att skaffa e-legitimation/BankID. Du måste ha ett svenskt personnummer för att inneha e-legitimation/BankID.
Mer information om e-legitimation hittar du på www.e-legitimation.se

Den statliga Insättningsgarantin skyddar din insättning i PRA Spar. Med ett starkt konsumentskydd skapar vi ett tryggt sparande för dig som kund. PRA Spar är en registrerad bifirma till kreditmarknadsbolaget AK Nordic AB som omfattas av den statliga insättningsgarantin med upp till 1 050 000 svenska kronor per kund  i det fall AK Nordic AB skulle försättas i konkurs. Utbetalning ska ske inom 7 arbetsdagar från det att beslut tagits om att garantin ska inträda. Om du inte erhållit återbetalning inom denna tidsfrist bör du kontakta Riksgälden då möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter viss tid. Mer information om insättningsgarantin finns att läsa på Riksgäldens hemsida https://www.riksgalden.se/sv/var-verksamhet/insattningsgarantin-och-investerarskyddet/sa-fungerar-insattningsgarantin/

Hos Riksgälden finns även en förteckning över de institutioner (t.ex. banker och kreditmarknadsbolag) som täcks av insättningsgarantin. Det är endast institutens bolagsnamn som anges i förteckningen, inte registrerade bifirmor. Eftersom PRA Spar inte är ett bolagsnamn utan en bifirma till AK Nordic AB, är det endast det senare som finns angivet i förteckningen.

Du gör en insättning till vårt bankgiro 5005-6142. Ange ditt kontonummer i PRA Spar som OCR-nummer, på så sätt hamnar din insättning på rätt konto.

Det tar ca 2–3 bankdagar innan pengarna finns på ditt konto.

För din säkerhet har vi valt att alltid ha ett föranmält uttagskonto. På så sätt säkerställer vi att pengarna hamnar hos rätt mottagare och på rätt konto.

Ditt föranmälda uttagskonto hittar du under ”Mina uppgifter” när du är inloggad på PRA Spar. Här kan du hämta ett nytt kontonummer om du önskar byta ditt nuvarande konto. Du trycker då på ”Hämta mitt kontonummer” och får då logga in med bankid och välja aktuell bank för att hämta det konto du vill ändra till. Har du sedan tidigare flera uttagskonton angivna får du inte upp valet att hämta kontonummer du behöver då kontakta kundtjänst för att byta konto, det gör du genom att sända ett säkert meddelande när du är inloggad på PRA Spar. Vi behöver då ett kontobevis som styrker att du står som innehavare av det konto du vill byta/lägga till. Du kan även sända dessa uppgifter via vanlig post till oss på adressen PRA Spar, Box 4068, 169 04 Solna. I dessa fall ska även kopia på giltig id-handling bifogas. Vi kontaktar dig via säkert meddelande så snart ändringen är utförd. Du kan kontakta kundservice på telefon +46 8 55 12 17 15 eller kundservice@praspar.se för mer information.

Du loggar in på ditt konto med din e-legitimation/bankID och går in under Konto och klickar sedan på Uttag. Här väljer du från vilket PRA Sparkonto du vill ta ut ifrån samt önskat belopp. Godkänn sedan transaktionen.

PRA Spar gör utbetalningar alla bankdagar. Dagen efter ditt uttag administrerar vi transaktionen och dina pengar finns på mottagarkontot efter 2-3 bankdagar.

Om du har en e-ligitimation/Bank ID och ett konto i en svensk bank så kan du påbörja ett sparande hos PRA Spar. Registreringen görs av oss på kundtjänst. Det vi behöver för att lägga upp dig som kund är en kopia av giltig ID-handling, ett utdrag från banken där det framgår att du står som innehavare av det konto du vill ha som uttagskonto. Om du är bosatt i USA behöver vi även ditt TIN-nr enligt FATCA. Du kan läsa mer om FATCA längre ner i frågor och svar. Om du är begränsat skatteskyldig i Sverige behöver vi handlingar som styrker detta.

Räntekapitalisering sker årligen den 31 december eller när kontot avslutas. Den upplupna räntan ser du löpande på din kontoöversikt. Avslutar du kontot under året kapitaliseras räntan och redovisas samma dag.

När du är inloggad kan du själv hämta ditt årsbesked under Dokument. Om du inte har tillgång till en skrivare kan du kontakta oss så sänder vi hem ett till dig.

Kontoutdrag finner du på Kontoöversikten när du är inloggad.

Har du ett konto med rörlig ränta har du obegränsat med avgiftsfria uttag per år och inga ytterligare avgifter tas ut.

Vi rekommenderar att du använder de senaste versionerna av de vanligaste webbläsarna så som Firefox, Chrome eller Microsoft Edge. För att se vilken webbläsare och version du använder kan du gå in på www.whatismybrowser.com.

En förutsättning för att kunna använda vår webbsida är att du accepterar användandet av sessionscookies.

Mer information om hur vi använder cookies kan du läsa i vår Integritets- och cookiepolicy. Mer allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post och Telestyrelsens hemsida.

Du avslutar själv ditt konto när du är inloggad. Gå in på det konto du vill avsluta och välj ”avsluta konto”. Innestående medel vid avslut kommer automatiskt att utbetalas till ditt föranmälda uttagskonto. Intjänad ränta kapitaliseras och eventuell skatt avräknas innan utbetalning.

Har du generella frågor om våra tjänster eller vill lämna synpunkter är du välkommen att kontakta PRA Spar på e-postadressen kundservice@praspar.se eller ringa vår kundtjänst +46 8 55 12 17 15 under vår telefontid helgfria vardagar. Gäller din fråga ett aktivt konto kan du med fördel använda använda meddelandefunktionen när du är inloggad med e-legitimation på Mina Sidor. Vill du sända brev till oss görs det till PRA Spar, Box 4068, 169 04 Solna.

Din integritet är viktig för oss. Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa om i våra Allmänna villkor samt mer utförligt i Behandling av personuppgifter.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är en amerikansk lag som syftar till att förhindra att personer som är skatteskyldiga i USA ska undanhålla sig beskattning genom att göra placeringar internationellt. Avtal har ingåtts mellan USA och flertalet länder, däribland Sverige, om att rapportera skattepliktiga inkomster som personen haft i aktuellt land.

Finansiella institut (banker och kapitalförvaltare med flera) ska i enlighet med (Lag (2015:62 ) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-Avtalet) lämna uppgifter om amerikanska personers och företags kapitalinkomster och kapitaltillgångar till den amerikanska federala skattemyndigheten, IRS (Internal Revenue Service). Du som är bosatt och skattepliktig i USA skall meddela oss din adress samt registrera ditt TIN:nr (Taxpayer Identification Number) så att vi kan rapportera till Skatteverket enligt gällande regler.

Om du som kund trots uppmaning undanhåller dessa uppgifter förbehåller vi oss rätten att avsluta upprättat konto i PRA Spar och utbetala innestående medel.

Mer information om FATCA finner du på Skatteverket.se/Fatca.

PEP en förkortning på Person i politisk utsatt ställning och avser en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land. Som exempel gäller det regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Det kan även avse personer som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

För att vi som finansiellt institut ska kunna följa de lagar och regler som gäller kring penningtvätt och kundkännedom behöver vi få reda på om du som kund faller under denna kategori eller är närstående till en sådan person. Du kan läsa mer om PEP på finansinspektionens sida

https://fi.se/sv/marknad/penningtvatt/process—arbetsgang/kundkannedom/

– Börja med att logga in på PRASpar.se
– Klicka sedan på ditt namn på vänster sida.
– Gå sedan till ”mina uppgifter” – du ska nu få upp sidan som visar dina uppgifter om mail, telefon och uttagskonto.
– På mitten av sidan står det “hämta mitt kontonummer” klicka här.
– Du kommer nu att via bank id kopplas upp mot din vanliga bank för att hämta ditt uttagskonto på nytt
– Spara

https://praspar.se/ej-validerat-uttagskonto/