InsÀttningsgarantin

InsÀttningsgarantin innebÀr att staten garanterar de pengar du har satt in pÄ konton hos banker, kreditmarknadsföretag och vÀrdepappersbolag. Det betyder att du som kund fÄr ersÀttning av staten om ett institut gÄr i konkurs eller nÀr Finansinspektionen beslutar att insÀttningsgarantin ska trÀda in.
Instituten som Àr anslutna till insÀttningsgarantin har Finansinspektionens tillstÄnd att ta emot kunders pengar pÄ konto.

InsÀttningsgarantin ersÀtter kapital och upplupen rÀnta upp till ett maximalt belopp om 1 050 000 svenska kronor per person och institut.
Syftet med insÀttningsgarantin Àr att stÀrka skyddet för allmÀnhetens insÀttningar och bidra till stabilitet i det finansiella systemet. Den infördes i Sverige 1996 och baseras pÄ ett EG-direktiv. Motsvarande garanti finns i övriga EU-lÀnder. InsÀttningsgaranti finns ocksÄ i flera lÀnder utanför EU.

SÄ fungerar insÀttningsgarantin

Du har rÀtt till ersÀttning om ett institut som tillhör insÀttningsgarantin gÄr i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insÀttningsgarantin ska trÀda in.
Om ditt konto omfattas av garantin har du rÀtt till ersÀttning för det belopp du satt in plus rÀnta fram till konkursbeslutet eller beslutet om att garantin ska trÀda in. Du kan maximalt fÄ ersÀttning med 1 050 000 svenska kronor per kund och institut. Om ett konto Àr öppnat i tvÄ eller flera personers namn rÀknas varje person för sig.
Din ersÀttning pÄverkas inte av om du har skulder till institutet.

Konton som omfattas av garantin

Alla typer av konton omfattas av garantin oavsett om sparandet Àr bundet eller fritt att ta ut. Det individuella pensionssparandet omfattas inte av insÀttningsgarantin. PostvÀxlar faller utanför den definition av insÀttningar som finns i lagen om insÀttningsgaranti och omfattas alltsÄ inte.
RiksgÀlden godkÀnner de kontoslag som omfattas av insÀttningsgarantin.
För klientmedelskonton Àr huvudregeln att varje enskild Àgare till pengarna fÄr ersÀttning upp till det maximala beloppet för insÀttningsgarantin. Ett klientmedelskonto Àr ett konto dÀr till exempel en advokatbyrÄ eller ett vÀrdepappersbolag satt in pengar för flera kunder pÄ ett och samma konto.

För vem gÀller garantin

InsÀttningsgarantin gÀller för alla kunder, sÄvÀl privatpersoner (inklusive omyndiga) som företag, dödsbon eller andra juridiska personer.
Institut som sjÀlva tillhör insÀttningsgarantin kan dock inte fÄ ersÀttning.

Utbetalning av ersÀttning

RiksgÀlden betalar ut ersÀttningen inom sju arbetsdagar frÄn den dag dÄ insÀttningsgarantin trÀder in.
NÀr insÀttningsgarantin trÀder in kontaktar vi dig. Du behöver alltsÄ inte sjÀlv ansöka om ersÀttning.
Den maximala ersÀttningen Àr 1 050 000 kronor per kund och institut.
För insÀttningar hos filialer till utlÀndska institut i Sverige trÀder rÀtten till ersÀttning in först efter beslut hos behörig myndighet i institutets hemland. Den svenska regeringen har möjlighet att utvidga garantin till kreditinstitut med filial i Sverige dÀr hemlandets insÀttningsgaranti inte kan infrias.

www.riksgalden.se