Klagomål

Om du inte är nöjd med en tjänst som vi har utfört vill vi att du framför dina synpunkter till oss.

Hantering av klagomål är ett viktigt sätt för företaget att fånga upp eventuella missförhållanden.

Om du har ett klagomål kan du kontakta vår klagomålsansvariga person per brev till AK Nordic AB/PRA Spar, Klagomålsansvarig, 753 83 Uppsala,
per telefon 018-170 200, eller via e-mail till kundservice@praspar.se

Klagomålsansvarig är företagets bolagsjurist. Klagomålsansvarig har till uppgift att snabbt och effektivt säkerställa att berättigade klagomål leder till rättelse i det enskilda fallet samt att klagomål hanteras på ett likformigt sätt.

Dokumentation

Om du har någon skriftlig dokumentation du vill åberopa är vi tacksamma om du bifogar den när du framför ditt klagomål.

Kommunal konsumentvägledning

Om du vill ha råd eller hjälp att framföra ditt klagomål kan du vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.

Konsumenternas bank- och finansbyrå

Frågor och information om finansiella tjänster kan ställas till Konsumenternas bank- och finansbyrå, Box 242 15, 104 51 Stockholm.
Telefon 0200-22 58 00.

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte vinner framgång med ditt klagomål hos oss har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00.