Vanliga frågor och svar • Hur blir jag kund hos PRA Spar?

  För att bli kund hos PRA Spar loggar du in med din e-legitimation/ BankID. Det första du får göra är att fylla i frågor angående ditt kommande sparande. Därefter fyller du i dina kontaktuppgifter och bankkonto för uttag. Då skapas det en kundprofil för dig. I ett nästa steg hamnar du på kontoansökan, följ anvisningarna för att öppna ett sparkonto.

 • Hur skaffar jag e-legitimation/BankID?

  Kontakta din ordinarie bank för att skaffa e-legitimation/BankID. Du kan även skaffa e-legitimation hos Telia. Du måste ha ett svenskt personnummer för att inneha e-legitimation/BankID. Mer information om e-legitimation hittar du på www.e-legitimation.se.

 • Är det säkert att spara pengar hos PRA Spar?

  PRA Spar ingår i kreditmarknadsbolaget AK Nordic AB som omfattas av den svenska insättningsgarantin vilken garanterar ersättning upp till 950 000 svenska kronor per kund i händelse av att AK Nordic AB försätts i konkurs.

  Läs mer om insättningsgarantin på Insättningsgarantinämndens hemsida www.insattningsgarantin.se.

 • Hur sätter jag in pengar på mitt konto hos PRA Spar?

  Inbetalningar görs till vårt bankgironummer, 5005-6142. Du anger ditt OCR-nummer för ditt PRA Spar konto och på så sätt identifierar vi att pengarna kommer från just dig. Vanligtvis tar det ca 2-3 bankdagar innan pengarna finns på ditt konto hos oss.

 • Varför måste jag ha ett föranmält utbetalningskonto?

  För din säkerhet har vi valt att alltid ha ett föranmält uttagskonto. På så sätt säkerställer vi att pengarna hamnar hos rätt mottagare och på rätt konto.

 • Hur ändrar jag mitt förvalda utbetalningskonto?

  För att ändra ditt utbetalningskonto behöver vi en kopia på ett kontoutdrag från din bank, där vi kan se kontonummer och att du står som kontohavare av det konto du vill byta till. Vi behöver även en kopia på giltig legitimation, körkort eller pass.

 • Kan företag och juridiska personer öppna ett sparkonto hos PRA Spar?

  Nej, i dagsläget tar vi ej emot företag och juridiska personer som kunder i PRA Spar.

 • Hur tar jag ut pengar från mitt konto och när finns pengarna på mitt uttagskonto i annan bank?

  Du loggar in på PRA Spar med hjälp av din e-legitimation/BankID. Gå in under kontoöversikt och klicka på Uttag. Här väljer du det konto som du vill göra ett uttag ifrån och fyller i önskat belopp. Utbetalningen går till ditt föranmälda uttagskonto och finns tillgängliga ca 2-3 bankdagar efter uttag.

 • Är det möjligt för mig som utlandsboende att öppna ett sparkonto?

  Om du har en Svensk e-legitimation/BankID och ett konto i en Svensk bank kan du påbörja ett sparande hos PRA Spar. Registrering sker av oss på kundtjänst. Det vi behöver för att lägga upp dig som kund är en kopia av giltig idhandling, ett utdrag från banken där det framgår att du står som innehavare av det kontot du vill ha som uttagskonto. Om du är bosatt i USA behöver vi även ditt ”individual taxpayer identification number”, (TIN) eller ett ”social security number” (SSN) enligt FATCA.

 • När redovisas räntan?

  Räntekapitalisering sker årligen den 31 december eller när kontot avslutas. Den upplupna räntan ser du löpande på din kontoöversikt. Avslutar du kontot under året kapitaliseras räntan och redovisas samma dag.

 • Hur får jag mitt årsbesked?

  Årsbeskedet skriver du själv ut från Mina Sidor. Har du inte tillgång till skrivare kan du kontakta oss så sänder vi hem ett till dig.

 • Hur ser jag mitt kontoutdrag?

  Kontoutdrag finner du på Mina Sidor.

 • Vilka kostnader är förknippade med kontot?

  Har du ett konto med rörlig ränta har du obegränsat med avgiftsfria uttag per år och inga ytterligare avgifter tas ut. För våra konton med bunden ränta tillkommer avgift endast om uttag görs före bindningstidens utgång. Se mer information om detta i de Allmänna Villkoren samt i Produktvillkoren för kontotypen.

 • Hur behandlas mina personuppgifter?

  På PRA Spar vill vi att du som kund ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan läsa om hur vi behandlar personuppgifter i Behandling av personuppgifter samt i våra Allmänna Villkor

 • Vilken webbläsare ska jag använda?

  Vi rekommenderar att du använder de senaste versionerna av de vanligaste webbläsarna så som Firefox eller Chrome, alternativt Internet Explorer version 8 eller senare. För att se vilken webbläsare och version du använder kan du gå in på www.whatismybrowser.com.

 • Hur behandlas Cookies på PRA Spars webbplats?

  En förutsättning för att kunna använda vår webbsida är att du accepterar användandet av sessionscookies.

  Mer information om cookies finner du under fliken "Om oss".
  Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post och Telestyrelsens hemsida.

 • Hur avslutar jag mitt sparkonto?

  Gå in på Mina sidor och kontoöversikten, klicka på det aktuella kontot och välj avsluta konto. Innestående medel vid avslut kommer att utbetalas till ditt föranmälda utbetalningskonto, det konto du angett angivit i din ansökan. Intjänad ränta kapitaliseras och eventuell skatt avräknas innan överföring.

 • Hur kontaktar jag PRA Spar?

  Om du har frågor gällande ditt sparkonto, våra tjänster eller vill lämna synpunkter är du välkommen att kontakta PRA Spar på e-postadress: kundservice@praspar.se eller ringa till vår kundtjänst +46 18 170 300 under våra ordinarie öppettider vilket är vardagar mellan 09.00 – 16.00, lunchstängt mellan 12.00 – 13.00.

 • Vad är FATCA och varför behöver PRA Spar uppgifter om det?

  FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act )är en amerikansk lag som syftar till att förhindra att personer som är skatteskyldiga i USA ska undanhålla sig beskattning genom att göra placeringar internationellt. Avtal har ingåtts mellan USA och flertalet länder, där ibland Sverige, om att rapportera skattepliktiga inkomster som personen haft i aktuellt land.

  Finansiella institut (banker och kapitalförvaltare med flera) ska i enlighet med (Lag (2015:62 ) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-Avtalet) lämna uppgifter om amerikanska personers och företags kapitalinkomster och kapitaltillgångar till den amerikanska federala skattemyndigheten, IRS (Internal Revenue Service). Du som är bosatt och skattepliktig i USA skall meddela oss din adress samt registrera ditt TIN:nr ( Taxpayer Identification Number) så att vi kan rapportera till Skatteverket enligt gällande regler.

  Om du som kund trotts uppmaning undanhåller dessa uppgifter förbehåller vi oss rätten att avsluta upprättat konto i PRA Spar och utbetala innestående medel.

  För mer information om FATCA, följ länken till skatteverket nedan.
  http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/
  internationellainkomster/fatcaavtalmedusa.4.5a85666214dbad743ff7819.
  html

 • Vad är PEP och varför behöver jag uppge om det gäller mig?

  PEP är enförkortning på Person i politisk utsatt ställning och avser en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land. Som exempel gäller det regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Det kan även avse personer som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

  För att vi som Finansiellt institut ska kunna följa de lagar och regler som gäller kring penningtvätt och kundkännedom behöver vi få reda på om du som kund faller under denna kategori eller är närstående till en sådan person. Du kan läsa mer om PEP på finansinspektionens sida http://www.fi.se/Regler/Penningtvatt/Regelverket/Person-i-politiskt-utsatt-stallning-PEP/

Logga in

Skicka ett brev

kundservice@praspar.se

AK Nordic AB
PRA Spar
753 83 Uppsala