AK Nordic AB ingår i amerikanska Portfolio Recovery Associates Inc. (PRA) koncernen som är verksam I tio europeiska länder samt i USA och Kanada.

 

AK Nordic AB bedriver inlåningsverksamhet under den registrerade bifirman PRA Spar samt förvärv och förvaltning av kreditportföljer. Bolaget är ett svenskt kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

 

Insättningar i PRA Spar på upp till 950 000 kronor omfattas av den statliga insättningsgarantin. Mer information om garantin finns på www.insattningsgarantin.se där det också framgår vilka institut (t ex banker och kreditmarknadsbolag) som omfattas. Notera dock att listan över kreditmarknadsbolag endast omfattar bolagsnamn och inte bifirmor. Eftersom PRA Spar inte är ett bolagsnamn utan en registrerad bifirma till AK Nordic AB är det endast det senare namnet som finns med på listan.

 

Om oss